Tussen kritiek en respect

Bron: Parlement.com

Wie een publiek ambt vervult of volksvertegenwoordiger is, weet dat er kritiek komt. Politiek betekent keuzes maken en uiteraard is er dan altijd kans dat sommigen het niet met je eens zijn. Die kritiek mag ook duidelijk en scherp worden geuit. Een dikke huid is eigenlijk een voorwaarde om goed als politicus te kunnen functioneren, net als het besef dat veel van wat je doet onzichtbaar blijft en dat het bereiken van resultaat vaak een kwestie van lange adem is. Het is echter goed dat er kritische media zijn, die terecht verantwoording verlangen over genomen besluiten en bewaken dat bestuurders en politici integer zijn. Dat mag zelfs met een licht wantrouwende houding.

Column Parlement.com