Tagarchief: Volksgezondheid

Respect Online #36: Gedragscode Integriteit Rijk

Het Leven Delen, …….

Op zoek naar definities werd gevonden ‘De Gedragscode Integriteit Rijk’.

Uit deze ‘Gedragscode Integriteit Rijk’:

Democratie
Nederland is een democratische rechtsstaat. Het motto van de Rijksoverheid is:
De Rijksoverheid. Voor Nederland.’ Als rijksambtenaar lever je een bijdrage aan het functioneren van ons land.

Vertrouwen
Burgers moeten op de overheid kunnen vertrouwen. Burgers zijn in veel opzichten afhankelijk van de overheid. Bovendien kunnen overheidsbesluiten diep ingrijpen in het functioneren van burgers. Daarom moet de overheid integer zijn. Dat wil zeggen dat de overheid in haar functioneren eerlijk en betrouwbaar is, de burgers correct behandelt en respectvol bejegent. Bovendien moet de overheid zichzelf ten voorbeeld stellen: als je wilt dat burgers zich fatsoenlijk gedragen, zal je dat als overheid ook moeten doen.

Communicatie
Gevraagd naar een toelichting op het gestelde bij het RIVM over ‘Communicatie’ werd de onderstaande toelichting ontvangen:

“Geachte heer, ……..

Heeft u de hele tekst gelezen? Dit zijn geen uitgangspunten maar doelstellingen. Uitgangspunten kun je iedere dag in laten gaan, maar het RIVM wil juist dat deze doelstellingen gelden voor de gehele organisatie. Dat betekent dus ook niet alleen de communicatie-afdelingen. Dit is een voortzetting van een al ingezette strategie.
Het kost tijd voordat je dit doel met de hele organisatie hebt bereikt”.

Betrouwbare adviseur
“Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gebruikt het begrip betrouwbare adviseur (‘trusted advisor’) om de opstelling en rol van het RIVM als organisatie en van haar medewerkers te karakteriseren. De termen ‘betrouwbaar’ en ‘adviseur’ hebben een gelaagde en complexe betekenis:
– geloofwaardigheid;
– betrouwbaarheid;
– nabijheid en
– zelforiëntatie.


Vertrouwen verdienen betekent dat het goed moet gaan op alle vier de dimensies in de ogen van de ander”.

Jij bent ‘die ander’. Wat zijn jouw gedachten? Wat is jouw gevoel? Wat is jouw mening?
Het is nog geen 2025? Zijn we op tijd? Voor alle kinderen, ………

(Omdat het om alle kinderen gaat, ook het kind in jou: het verzoek dit bericht zoveel mogelijk te delen).