Tagarchief: Leo Klinkers

Respect Online #37: Hoe verder met Europa?

Auteur: Leo Klinkers

november 2021

Europa in zwaar weer
De Europese Unie verkeert in zwaar weer. Er ontstaan steeds meer conflicten. Landen als Polen, Slovenië en Hongarije maken ruzie omdat de Unie hun interne rechtsorde ondermijnt. Noordelijke staten verzetten zich nog steeds tegen financiële overdrachten aan zuidelijke staten. Over kwesties als, bijvoorbeeld, versterking van de euro, immigratie, klimaat, juridische controle (wie is de baas?) en bestrijding van de pandemie, lopen de standpunten fundamenteel uiteen. En als we kijken naar de geopolitieke ontwikkelingen, speelt de Europese Unie geen rol. Zo staat zij buitenspel in het Aukus-akkoord waarmee de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië de invloed van China in de Zuid-Chinese Zee proberen in te dammen. Intussen woeden er politieke vuren rond de Unie zonder dat zij daar een positieve invloed op heeft. Zie de onrust in Wit-Rusland, in Palestina-Israël-Iran, in Libië, Tunesië, Marokko en Algerije. En vergeet niet dat Rusland, na de geslaagde diefstal van delen van Georgië en Oekraïne, waarschijnlijk zal toeslaan in de Baltische Staten als de NAVO een oogje dichtknijpt. Aan de westkant van de Unie heeft Brexit een politiek en economisch gat geslagen.

Identiteitscrisis
Het is een bekende zaak. Maar de vraag is: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe is de Europese Unie, als mooi voorbeeld van samenwerking tussen landen, verworden tot een organisatie die blijkbaar in een ernstige identiteitscrisis verkeert? Begrijpen voldoende mensen dat een identiteitscrisis de laatste fase is voordat een organisatie ineenstort?

Federalisme
De Federale Alliantie van Europese Federalisten (FAEF) heeft een antwoord op deze vragen. Het is een kleine organisatie die federalistische bewegingen en pro-Europese organisaties in een federale context wil verenigen. Met enkele diepgaande analyses heeft FAEF de afgelopen jaren uiteengezet hoe de Europese Unie, zeventig jaar na het begin van de Europese samenwerking, nu aan het einde van haar politieke levenscyclus is gekomen. Uit deze analyses blijkt dat de EU er aan de buitenkant uitziet als een glanzende appel. Maar aan de binnenkant is zij verrot.

Eigen belangen en democratisch tekort
De hoofdoorzaak is volgens FAEF de gebrekkige juridische constructie van de Unie. Haar basis is een stelsel van verdragen. Deze vertegenwoordigen echter niet het algehele Europese belang, maar alleen de nationale belangen. Dit blijkt vooral uit het grote aantal uitzonderingen in deze verdragen. Voordat landen bereid zijn een verdrag te ondertekenen, onderhandelen zij over uitzonderingen of concessies voor hun eigen land. Geen enkele lidstaat van de Unie voelt zich mede-eigenaar van Europa, maar zit in het EU-systeem om de eigen nationale belangen te optimaliseren en te verdedigen wanneer deze door de EU worden bedreigd. En dan hebben we het nog niet eens over het zogenaamde democratisch tekort. Dit is het van bovenaf nemen van bindende besluiten voor alle Lidstaten zonder een normaal systeem van politieke verantwoording. De Europese Commissie is geen verantwoording verschuldigd aan het Europees Parlement, dat immers geacht wordt het Europese volk te vertegenwoordigen. Nog ernstiger is de almachtige positie van de niet-gekozen Europese Raad van 27 staatshoofden en regeringsleiders.

Constitutionele basis
FAEF pleit voor een constitutionele basis voor de EU in plaats van de verdragen die fungeren als het drijfzand waarin de EU zal verdwijnen. Voor landen en regio’s die gemeenschappelijke belangen willen behartigen zonder hun soevereiniteit te verliezen, is er maar één staatsvorm die past: een federale staat. Alleen zo’n staat kan gemeenschappelijke belangen behartigen en tegelijkertijd de soevereiniteit en culturele identiteit van die landen/regio’s garanderen. Een perfecte oplossing voor Europa. Zeker na zoveel verwoestende oorlogen.

Niet nieuw
Deze kennis is niet nieuw. Na de oprichting van de eerste federale staat in Amerika in 1787-1789 zijn er tientallen pogingen geweest om ook van Europa een federale staat te maken. Die mislukten allemaal. Terwijl zevenentwintig federale staten nu iets meer dan 42% van de wereldbevolking herbergen, lijdt Europa aan de systeemfouten van een Unie zonder constitutionele, democratische basis.

Federale grondwet
FAEF bevestigt wat in de geschiedenis van Europa al vele malen is vastgesteld: voor een federale staat heb je een federale grondwet nodig. Verdragen zijn daarvoor niet alleen waardeloos, zij zijn ook de grondoorzaken van een uiteindelijke ondergang. Alleen een goed opgezette federale grondwet garandeert de democratische vertegenwoordiging van gemeenschappelijke belangen met behoud van de soevereiniteit van de burgers en de lidstaten.

Doodsteek
Nu de Europese Unie in de zomer van 2021 een Conferentie over de toekomst van Europa heeft geopend, organiseert FAEF een eigen Citizens’ Convention. De reden is eenvoudig: die EU-conferentie wil het systeem van verdragen verder versterken. Gezien de analyses van FAEF is dat de doodsteek voor de EU. Om in de komende bestuurlijke chaos een zinnig alternatief voor de burgers van Europa te hebben, werkt deze Citizens’ Convention aan een eigen federale grondwet van slechts tien artikelen die door de burgers van Europa moet worden geratificeerd. Een grondwet van, door en voor het volk.

Groep 55+
Een bijzonder detail van deze Citizens’ Convention van de FAEF is de naam van de vijfenzeventig deelnemers: de Groep 55+. Dit staat niet voor leeftijd, maar is een metafoor voor de vijfenvijftig leden van de Conventie van Philadelphia die in 1787 de eerste federale grondwet opstelde. Eind mei 2022 zal de eigen federale grondwet van de Alliantie van Europese Federalisten klaar zijn. Dan begint het proces om de burgers van Europa te informeren over hun recht om deel te nemen aan de ratificatie van die grondwet.

We gaan een spannende tijd tegemoet op de weg naar een Europese Federale Unie.
Voor wie ons wil vergezellen: www.faef.eu

Dr. Leo Klinkers

President FAEF

Klik hier om je deelnemen te nemen aan de Respect Online.