Sport

De minister van Sport (ministerie van VWS), de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSF) hebben de handen ineen geslagen.
Samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisatie en bedrijven is er
een Nationaal Sportakkoord gesloten. Dat is voor het eerst in de geschiedenis.

Het Nationaal Sportakkoord

Als jij voorstellen hebt voor de verdere inhoud van deze pagina vernemen wij dat graag.