Respectbeweging

De missie van de Respectbeweging is ‘Respect’ als kernwaarde onderdeel te laten worden van de gehele samenleving. De visie van de Respectbeweging is dat respectvol omgaan met verschillen bij draagt aan onderlinge verbinding en het voorkomen van verdere vervreemding. Vandaar de slogan ‘Respect: Geven is krijgen’.

https://respectbeweging.nl/