Respect Education Foundation

www.respecteducation.me ………: Respect Education Foundation (REF) zet zich in voor een sociaal veilige samenleving, waarin kinderen en jongeren zich thuisvoelen en waar zij actief aan deelnemen.  Jaarlijks organiseert REF in de tweede week van november de Week van Respect: www.weekvanrespect.nl