Het Leven Delen

Het Leven Delen

Vertrouwen doet groeien, ………..

Mensenrechten
Een mens is niet ‘zo maar wat’. Hoe groot de systemen misschien ook mogen worden, het gaat er om dat ieder mens zijn eigen individu mag en kan zijn, zoals beschreven in o.a.:
– de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
– het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind
– het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens
.

Pieter Omtzigt ziet “dat er in Nederland grote problemen zijn ontstaan met macht en tegenmacht en schreef er een boek over: Een nieuw sociaal contract . In dit boek doet hij een aantal voorstellen “om het vertrouwen te herstellen”.

Wat vind jij van (?): …………..

 1. Een grondwettelijk hof
  “Anders dan in de meeste andere rechtsstaten kunnen Nederlandse rechters de wetten die zijn aangenomen door ons parlement niet toetsen aan de Nederlandse Grondwet”.
 2. Vernieuwing van het kiesstelsel
  “Vertrouwen, in elkaar en inde overheid, is alleen mogelijk als iedereen zeggenschap heeft en mee kan doen, als we de betrokkenheid en draagvlak van onderop organiseren”.
 3. Een effectief en krachtig parlement
  “De Tweede Kamer heeft een aantal kerntaken zoals het maken van goede, deugdelijke wetgeving en het grondig en diepgaand controleren van de regering. Voor de uitoefening van haar taken maakt de Grondwet geen onderscheid tussen oppositie-Kamerleden of coalitie-Kamerleden. Beiden hebben dus diezelfde taak”.
 4. Een ware rechtstaat
  “Het is evident dat de bescherming van burgers en kleine ondernemingen zwaar tekort schiet op dit moment”.
 5. Ambtenaren professioneel en benaderbaar
  “De Nederlandse ambtelijke dienst is professioneel en bestaat uit toegewijde mensen. Een aantal mechanismes leidt er echter toe dat wanneer er iets misgaat, het niet gemakkelijk weer wordt rechtgezet”.
 6. Beter extern toezicht en externe onderzoeken
  “Signalen van problemen dienen natuurlijk allereerst binnen de overheid zelf herkend, opgepakt en opgelost te worden”.
 7. Levendig en onafhankelijk middenveld
  “Het maatschappelijk middenveld is te veel vervlochten geraakt met de overheid”.
 8. Onderwijs, volkshuisvesting, bestaansminimum
  “We moeten deze taken echt serieus nemen als de kerntaken van de overheid”.
 9. Minder modellen, meer mensen
  “Het zal dus niet meer mogelijk zijn om vrijelijk eigen definities en eigen niet-transparante modellen te bedenken met betrekking tot maatregelen”.
 10. Transparantie
  “Het lijkt zo simpel, maar de informatie bij de Rijksoverheid is al lange tijd niet op orde”.


Naar Pieter Omtzigt, 2021

Een nieuw sociaal contract