Deelnemen

Respect ONLINE is de nieuwsbrief behorend bij de website www.respect.eu. Deelnemers en donateurs ontvangen de ‘ONLINE’ direct na het verschijnen in de eigen mailbox. 

Donateur

Jij kan de uitgave van de Respect ONLINE ondersteunen en actief deelnemen aan
het ‘Respect-platform’. Dat kan door in onderstaand formulier je gegevens in te vullen.
Je donateurschap is daarmee een lidmaatschap voor het verkrijgen van informatie over maatschappelijke onderwerpen en waardevolle belangenbehartiging.
Je bent actief deelnemer: je denkt en doet mee!
De kosten bedragen slechts €17,08 per jaar!

Totaal: € -

Het ‘Respect-platform’ wordt gefaciliteerd door Respect Beheer & Management B.V. (RBM),
de ‘werkmaatschappij’ van René Graafsma.
Kamer van Koophandel Utrecht: 30127335.
Al waar ook de Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd.
RBM werkt volledig transparant. Verslagen en cijfers zijn altijd, door iedereen, op te vragen.
Contactadres: Postbus 79, 3738 ZM Maartensdijk. E. mail@renegraafsma.nl